FORBINDELSE: Radikal folketingskandidat Niels Arbøl kritiserer (18.2) den vestlige linjeføring af den 3. limfjordsforbindelse og kalder hele projektet en boble (pas på -bobler kan briste). Måske Niels Arbøl skulle passe på, at vi slet ikke får nogle bobler.

Hvis politikerne i Nordjylland ikke kan stå sammen om den besluttede linjeføring, risikerer vi aldrig at få nogen ny forbindelse. Der er masser af trafikprojekter at investere i rundt omkring i Danmark, men hvis vi skal overbevise resten af Folketinget om at investere i Nordjylland, kræver det enighed fra de nordjyske politikere.

Derfor er kritikken skadelig. Bak nu i stedet for op om projektet. Linjeføringen over Egholm er allerede besluttet af et bredt politisk flertal i Folketinget. Der vil altid være fordele og ulemper ved den ene beslutning frem for den anden. En vestlig forbindelse løser dog bedst opgaven. En udvidelse af tunnellen med et yderligere tunnelrør vil nemlig ikke give lige så god kapacitet, og den vil ikke gøre os lige så robust overfor ulykker og trafikafbrydelser som en ny vestlig forbindelse. Vejdirektoratet har desuden fastslået, at en linjeføring over Egholm er den samfundsøkonomisk bedste løsning, fordi den trafikalt aflaster Limfjordstunnelen mest muligt. Endeligt vil den også reducere den samlede støjbelastning i hele Aalborgområdet på grund af sparrede kører i tunnellen og over broen. Argumenter om dårlig økonomi og støjproblemer holder således heller ikke.

Så bak nu i stedet for op om projektet. Nordjylland har hårdt brug for den 3.

Limfjordsforbindelse. Kapaciteten i tunnellen og over broen er opbrugt, og det er katastrofalt for væksten og for lysten til at investere i vores del af landet. Vi har brug for folk og virksomheder, der bobler. Pas på, at vi ikke får dem.

Af folketingskandidat (V), Marie Bjerre. Bragt d. 20. februar 2018 i Nordjyske Stiftstidende.