UDLIGNINGSREFORM: Venstre sætter Nordjylland på landkortet i kommunal udligning.

Selv om det meste i dansk politik for tiden handler om corona, og hvordan myndighederne bedst muligt håndterer virussen, maler Christiansborg-møllen videre.

Heldigvis! For nok har statsminister Mette Frederiksen lukket Danmark ned, men de problemer og politiske udfordringer, samfundet stod over for før corona-krisen, findes endnu.

Det er derfor med stor glæde, at vi kan meddele, at Venstre og den socialdemokratiske regering samt De Radikale, SF og Alternativt i går tirsdag har landet en både fair og ambitiøs aftale om kommunal udligning - en aftale, der især kommer Nordjylland og nordjyske kommuner til gavn.

Det virker næsten som en menneskealder siden, at corona-virussen gjorde sit indtog i Danmark. Også selv om hverdagen, som vi kender den, ikke helt har indfundet sig endnu. Nogle kan måske huske, at Folketinget forhandlede om en såkaldt kommunal udligningsreform inden corona-krisen.

Det vil sige en reform af det system, der sikrer, at mere velstående kommuner overfører nogle af deres midler til kommuner, der savner ressourcer til at dække basale velfærdsydelser såsom ældrepleje og undervisning.

Da Venstre sidst var i regering, forsøgte vores parti forgæves at gennemføre en reform af den kommunale udligningsordning, da den gamle lod meget tilbage at ønske. Det lykkedes desværre ikke. Der måtte et folketingsvalg til -og nu, hvor magten er på socialdemokratiske hænder, er der med Venstres støtte endelig fundet et flertal bag en ny udligningsordning.

Træerne vokser dog ikke ind i himlen. For selv om den socialdemokratiske regering skal have ros for at have fremlagt et fornuftigt udspil til en ny ordning, har processen frem imod en decideret aftale ikke ligefrem været en dans på roser. I den forbindelse kan nogle måske huske, hvordan en medarbejder i Socialdemokratiet ved en fejl sendte et partiintern e-mail til Jyllands-Posten, af hvilken det fremgik, at Socialdemokratiet under diskussionerne om en ny ordning skulle ' angribe Venstre i pressen'. Så meget for et tillidsfuldt forhandlingsklima, siger vi bare.

Med vi prøver på at lade være med at bære nag. Den slags fnidder-fnadder hører nok desværre bare til i politik - også selv om vi nordjyske MF'er gerne var fri. I Venstre vælger vi dog at fokusere på indholdet - og mest af alt er vi bare stolte af og glade for aftalen. Overordnet sikrer den nemlig gode, solide rammer om dansk kommunaløkonomi.

Venstre har måttet kæmpe hårdt for, at udligningsordningen blev stykket sådan sammen, at den grundlæggende blev mere fair. Venstre fik for eksempel tre hovedkrav igennem: 1. Stop for regeringens kommunale skattestigninger, 2. Færre midler til indvandrertunge kommuner og flere til yderkommunerne (læs: Nordjylland) og 3. Et permanent, årligt finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.

Desuden har Venstre fået udvirket, at en lang række nordjyske kommuner nu bliver bedre stillet og får flere penge til velfærd. Det vil navnlig komme mange ældre til gode, hvilke der bliver flere af over den kommende årrække. For at det ikke skal være løgn, blev flere nordjyske kommuner faktisk forfordelt i den model, som Socialdemokratiet fremlagde til at begynde med. Det syntes vi bestemt ikke var fair - og det kan i øvrigt undre, al den stund at socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, valgt i Nordjylland, bryster sig af at være ' Nordjyllands statsminister'.

Helt konkret har Venstre sørget for, at Nordjylland nu får tilført over 200 mio. kr.

mere om året sammenlignet med regeringens udspil. Det vil især gavne nordjyske landkommuner -kommuner, som er tyndt befolket, og hvor beskatningsgrundlaget derfor er relativt smallere.

Desuden har Venstre fået gennemført, at der afsættes puljemidler til kommuner, der har en uforholdsmæssig, og således unfair, høj kommuneskat. Det betyder, at blandt andet Vesthimmerlands Kommune, Brønderslev Kommune og Læsø Kommune kan se frem til at blive yderligere kompenseret -eller på godt dansk: Få en velfortjent skattelettelse.

Aftalen om en ny kommunal udligningsordning glæder derfor Venstre -og den glæder især de af os, der er valgt i Nordjylland. For selv om Nordjylland ligger langt fra hovedstaden og dermed Christiansborg, er landsdelen uhyre vigtig og væsentlig for Danmark og dansk økonomi. Derfor fortjener nordjyderne samme høje velfærdsstandarder som i storbyerne og i resten af landet.

Af MF(V), Marie Bjerre, Karsten Lauritzen, Preben Bang Henriksen, Torsten Shack Pedersen. Bragt d. 7. maj 2020 i Nordjyske Stiftstidende Himmerland.