AFGIFTER: Med regeringens første konkrete udspil pønser Mette Frederiksen på at indføre en fordobling af afgifterne på plastikposer og engangsservise samt et forbud mod gratis plastikposer - noget som vil indbringe 200 mio. kr. til statskassen.

Men hvis du spørger mig, er forslaget ikke andet end et populistisk tiltag, som regeringen forsøger at sælge som et opgør mod den store plastikforurening i verdenshavene.

Problemet med regeringens forslag er, at en særskilt fordobling af afgiften og et forbud mod gratis plastikposer ikke vil have nogen mærkbar effekt på den grønne omstilling. Det vil blot medføre et øget forbrug af eksempelvis stofposer - og så er vi faktisk dårligere stillet end før. For en stofpose er først bedre for miljøet end en plastikpose, når den har været brugt hele 7.100 gange.

Regeringens forslag ligner derfor mere en skattestigning i forklædning, end det reelt skal bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Jeg mener i stedet, at vi sammen bør sætte os ned og lave en samlet plan for genanvendelse af vores ressourcer.

Regeringen kan med fordel få sat nogle af de glimrende tiltag, der ligger i den daværende regerings plasthandlingsplan, i gang.

For os i Venstre er det vigtigt, at vi skaber forandringer i samarbejde med borgerne og virksomhederne.

For hvis vores grønne politik til syvende og sidst gør det dyrere og mere besværligt at være dansker, som Socialdemokratiet agter med deres forslag, så risikerer vi, at rigtig mange står af på den grønne omstilling - og så kan vi ikke lave de nødvendige forandringer.

Der er altså brug for, at vi tænker mere helhedsorienteret, end det udspil regeringen lægger frem. Det kommer til at gøre mere skade end gavn.

Af folketingskandidat (V), Marie Bjerre. Bragt d. 30. august 2019 i Nordjyske Stiftstidende.