Mette Frederiksen og Socialdemokratiet går til valg på at fjerne kontanthjælpsloftet og hæve integrationsydelsen. Det betyder, at arbejdsløse indvandrere vil få højere sociale ydelser, og det er i sig selv en markant lempelse af udlændingepolitikken.

Derudover har Radikale endda forlangt, at udlændingepolitikken bliver lempet, hvis Mette Frederiksen skal være statsminister. I Venstre ønsker vi at videreføre den stramme udlændingepolitik, og det vil jeg gerne være med til at sikre.

En stram udlændingepolitik er vigtig for dansk økonomi.

Det vil få store økonomiske konsekvenser for Danmark, hvis udlændingepolitikken lempes. Derfor er det bekymrende, at Socialdemokratiet og de røde partier går til valg på at give flere sociale ydelser og flere penge til indvandrere.

Hvis Danmark kommer til at modtage 1.000 ekstra asylansøgere om året frem mod 2025, betyder det et velfærdstab på 500 mio. kr. Det svarer til 840 færre sygeplejersker. Og kommer der 5.000 ekstra asylansøgere om året, betyder det et velfærdstab på 2,3 mia. kr. frem mod 2025. Det svarer til 4.420 færre pædagoger.

Med en stram udlændingepolitik bruger vi færre penge på indvandring og flere penge på kernevelfærden. Den vej skal vi fortsætte, og samtidig vil jeg gerne være med til at sikre en ordentlighed i udlændingedebatten, så vi også sikrer en vellykket integration uden parallelsamfund. Danmark har brug for en stram udlændingepolitik og god tone i debatten.

Af folketingskandidat (V), Marie Bjerre. Bragt d. 1. maj 2019 i Farsø Avis.