TØRKE: Landmænd siger altid, at " det kunne være bedre med høsten". Det er vist en frase, som i folkemunde høres tit, men i år er det ikke bare en frase, det er den skinbarlige sandhed, som vi må tage stilling til.

Ekstremt vejr i Danmark, det er vist passende etikette at sætte på den danske sommer.

Varme og tørke, som vist de færreste af os husker fra nogen anden sommer, har sat deres spor og et kæmpe aftryk på det danske landbrug. Tørken betyder store tab, og derfor er regeringens støttepakke til landbruget ikke bare på sin plads, men en håndsrækning til os alle.

Landbrugets rolle kommer vi på igen måde udenom eksport og vækst skaber arbejde til mange -ikke blot i landbruget, men også de affødte erhverv. Tørken gør, at vi må skabe de optimale forhold for landbruget, skabe regler og rammer, så alle har optimale vilkår -men selvfølgelig indenfor de miljømæssige rammer, som vi alle er en del af.

Venstre står på mål for at bakke landmændene op, og det må vi gøre gennem den pakke, som regeringen flot har lanceret, der styrker landbrugets vilkår - den pakke står jeg som opstillet kandidat i Nordjylland selvfølgelig fuldt og helt bag.

Men jeg må også konstatere, at andre partier desværre ikke anser det for vigtigt at bakke vore landmænd op - især her i det nordjyske, hvor landbrug fylder så meget for vores vækst og udvikling.

Hvorfor skal vi sige nej til, at landmændene må høste på deres brakmarker, så de får mulighed for at fodre deres dyr? Hvorfor skal vi sige nej til at sikre, at landmændene får fleksible rammer til at efterafgrøder, så de kan så i en jord, hvor frøene kan spire? Og hvorfor skal vi ikke tillade ammoniakbehandling af halm, som sikrer foder til malkekvæget? Selvfølgelig skal vi følge udviklingen og især miljøkonsekvenserne tæt, men det er en ekstrem situation, så det kræver ekstreme ideer, tanker og handling.

Vi vil i Venstre sikre, at den knap 25 procent store vareeksport, som fødevareklyngen står for, der sikrer beskæftigelse til over 180.000 mennesker, får de bedste vilkår, og jeg finder derfor, at med de tiltag, der er gjort blandt andet med fødevareog landbrugspakken fra 2015, som sikrer landbruget markant bedre rammevilkår og de nuværende ændringer, så rækker vi hånden frem til de ramte landmænd -ikke på bekostning af miljøet, men i samspil med miljøet i en ekstrem situation.

Ekstreme situationer kræver ekstreme tiltag og handling.

Af folketingskandidat (V), Marie Bjerre. Bragt d. 21. august 2018 i Nordjyske Stiftstidende.