Sammen med deres røde støttepartier satte klimaminister Dan Jørgensen og regeringen et klimadelmål, der skulle sikre, at Danmark reducerer sin udledning af drivhusgasser med 50-54 pct. i 2025. Det var flotte ord, men de manglede desværre bare én ting: Løsningerne.

Nu viser nye beregninger fra den grønne tænketank Concito, at Danmark ikke bare er langt fra at nå 2025-målet - men rystende langt fra. Og beregningerne viser også, at vi er meget længere fra at indfri målet, end regeringen ellers har meldt ud, at vi var. Det bidrager ikke lige frem til fortællingen om, at regeringen skulle være grøn, før den er rød. Tværtimod. Klimaministeren har igen været forslæbende – og imens raser klimakrisen.

Venstre har gentagende gange bedt regeringen om at komme med løsninger, så vi kunne indfri 2025-målet. Vi mente, at man burde have indkaldt til forhandlinger om nye reduktioner, inden 2025-målet blev vedtaget. Men regeringen har lige så mange gange skudt det til hjørne og henvist til den grønne skattereform, som skulle bringe os i mål. Nu er den grønne skattereform så langt om længe faldet på plads, men den er kun et skridt i den rigtige retning. Beregningerne fra Concito viser nemlig, at den og klimaaftalen, som vi indgik inden sommer, langt fra er nok til at bringe os i mål.

Derfor bør klimaministeren så hurtigt som muligt komme i arbejdstøjet, så vi kan træffe de beslutninger, der skal til for at indfri 2025-målet. Jeg forstår ikke, hvorfor regeringen vil vente helt til foråret 2023 med at lave en plan for, hvordan Danmark skal nå delmålet. Det er ærgerligt, at regeringen tilsyneladende har mere travlt med at tage billige point i pressen end konkret klimahandling.

I Venstre mener vi, det er vigtigt at diskutere, hvordan vi opnår de konkrete CO2-reduktioner, så vi kan nå i mål både på langt sigt og med 2025-delmålet. Derfor har vi gentagne gange forsøgt at få en handlingsplan på bordet. Vi har eksempelvis længe foreslået at fremrykke udfasningen af kul i Nordjyllandsværket. Det ville kunne have givet en CO2-reduktion på 0,4 mio. tons årligt. Derudover lancerede vi sammen med SF et biogasudspil, fordi det er afgørende, at vi bliver fri af naturgas allerede ved udgangen af 2027 – og ikke først i 2030, som regeringen desværre fortsat holder fast i, selv i den aktuelle energikrise.

Det er også afgørende, at vi får gang i klimaforhandlingerne om omstillingen af den tunge transport. Regeringen har lagt op til, at det skal forhandles i år, men ingenting er endnu sket, selvom vi nu er gået ind i efteråret. Klimakrisen venter ikke på regeringens klimanøl. Jo hurtigere vi får gang i forhandlingerne, jo hurtigere kan vi begynde at reducere drivhusgasudledningen.

Med Venstres forslag kunne vi have taget et afgørende skridt på vej mod 2025-målet. Jeg er bekymret for, at om det desværre allerede er ved at være for sent at nå målet. Det er alvorligt, for 70 procent klimamålsætningen gør ikke i sig selv, at vi lever op til vores klimaansvar. Det er de samlede udledninger, der tæller, og netop derfor bør regeringen også komme i gang med en plan 2025-delmålet. Tiden er ikke til mere klimanøl.

Af MF(V) og klimaordfører, Marie Bjerre. Bragt d. 12. september 2022 i Altinget