FORSVAR: Midt i de kriser, konflikter og udfordringer, som verden står i, er der brug for et stærkt internationalt samarbejde for Danmark og et stærkt dansk forsvar.

Det kræver først og fremmest, at vi passer på dem, der passer på Danmark.

Danmark skal fortsætte med at være en troværdig alliancepartner, og vi skal fortsætte med at være aktivt engageret. Det europæiske og skandinaviske styrkeforhold overfor Rusland er alarmerende lavt. Med Nato har vi stadig en militær overlegenhed, der i en direkte konfrontation vil kunne bekæmpe Rusland, men med et USA der fokuserer indad, ustabilitet i Europa og generelle tendenser til større splittelse og brud med de bestående fællesskaber, har vi ikke råd til ikke at bidrage i et internationalt samarbejde.

Med forsvarsforliget fra 2018 sikrede Venstre en historisk langsigtet femårig aftale, der ikke bare bryder med traditionen om fire-årige forlig, de sidste dog kun to-årige, men også angiver retning for kommende forligsambitioner frem til 2035. En retning, der er afstemt internationalt. Det er glædeligt og helt nødvendigt for at give forsvaret og dets medarbejdere mulighed for at koncentrere sig om opgaverne.

Når der er skabt ro om forsvarets virksomhed, er det bydende nødvendigt, at vi også giver veteraner den hjælpende hånd, der er brug for. Her er det glædeligt, at så mange kommuner ser værdien i veteraner og med ansættelse af veterankoordinatorer tager aktivt del i at koordinere og fokusere de mange tilbud, der er. Det giver ro til, at der nationalt kan tages ansvar for veteraner med arbejdsskader. En koordineret indsats er helt nødvendig for at få udnyttet den store ressource, som vores veteraner er.

Af folketingskandidat (V), Marie Bjerre. Bragt d. 28. maj 2019 i Nordjyske Stiftstidende.