KOBLINGSPROCENT: I Venstre ønsker vi at passe godt på vores friskoler, der udgør kernen i mange landsbysamfund, og fordi vi mener, forældre skal have frihed til at vælge den skole, som de mener passer bedst til deres barn.

Desværre går Socialdemokratiet til valg på at sænke støtten til fri-og privatskoler.

Staten giver driftstilskud til de frie grundskoler, der beregnes som en andel af den gennemsnitlige udgift pr. elev i folkeskolen (koblingsprocenten).

Socialdemokratiet vil sænke koblingsprocenten fra 76 til 71 procent. Det vil gøre det dyrere at gå på en af de frie skoler.

Finansministeriet har udregnet, at det betyder en gennemsnitlig merbetaling for forældrene på 2994 kr.

årligt pr. barn og dermed næsten 30.000 kr. over et helt skoleforløb fra 0.-9.

klasse.

I sidste ende kan det betyde lukning af mange skoler.

Det skyldes dels, at skolerne får færre penge, og dels at nogle forældre føler sig presset til at tage deres børn ud, fordi det bliver for dyrt at benytte sig af tilbuddet. Det vil sige, at friheden for forældrene til at vælge det tilbud, de mener er bedst for deres børn, bliver dårligere.

Det ønsker vi ikke i Venstre.

I Danmark er der gennem de seneste 10 år lukket ca.

600 folkeskoler.

Mange af de folkeskoler ligger i landdistrikterne og i tyndt befolkede områder.

Flere steder er der gennem engagement og ved hjælp af mange ildsjæle opstået en fri-eller privatskole. I de områder bor der forældre, som ønsker, at deres børn går på en lokal skole, hvor der er nærvær og en mindre stressende hverdag.

Der er mulighed for, at børn vokser op i et nærmiljø, hvor der er plads til forskellighed.

Flere føler sig hjemme på landet, stod der som overskrift for nylig. I fire ud af 10 landdistriktskommuner er der nu plus på flyttekontoen, fordi flere flytter til, end der flytter fra.

For fem år siden var der kun en ud af 10 landkommuner, der havde flere tilflyttere end fraflyttere. De høje boligpriser i storbyerne betyder selvfølgelig rigtig meget for udviklingen, men vi ser også en tendens til, at flere og flere boligkøbere søger den friske luft på landet, og det skal naturligvis kunne gå op i en højere enhed med børnepasning og skole.

I Nordjylland har vi mange lokale friskoler, som giver et godt alternativ til de forældre, der ønsker det. Den udvikling skulle gerne fortsætte.

Vi håber derfor ikke, at Socialdemokratiet får lov at splitte denne udvikling, ved at sænke støtten til fri-og privatskoler.

» Desværre går Socialdemokratiet til valg på at sænke støtten til fri-og privatskoler.

Af folketingskandidat (V), Marie Bjerre. Bragt d. 21. april 2019 i Nordjyske Stiftstidende.