CIGARETTER: Flere partier vil hæve prisen på cigaretter med øgede afgifter, selv Venstre folketingskandidater (Maja Torp og Kristian Nørgaard Jensen 4.3.) ønsker det samme. Det gør selvfølgelig et stort indtryk på os, at så mange hvert år dør som følge af rygning, og at antallet af unge rygere for første gang i årtier er stigende. Den udvikling skal vendes.

Vi tilhører selv en generation, hvor antallet af unge rygere faldt. Men afgiftsstigninger på rygning er ikke en løsning i sig selv, og det har i øvrigt en stor social slagside.

Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind, når unge mennesker begynder at ryge. Det skal vi se på i stedet. For det er faktisk ikke sådan, at priserne er væsentligt højere i nabolandene generelt, eksempelvis er prisen 41 kr. i Tyskland og 45 kr. i Sverige. Vi er ikke pr. definition imod, at man hæver priserne, men meget højere priser end vores nabolande indebærer risiko for parallelhandel og kan have den modsatte effekt i en lille åben økonomi som vores. Det er vigtigt, at alle udfordringer ikke bliver løst via statslig regulering og indblanding i folks liv. Det er for ensidig en løsning -det er vigtigt, at børn og unge også forstår, at man har et personligt ansvar. Vi tror mere på en løsning, hvor man både forebygger og uddanner lokalt og tager reguleringen der, bl. a. på offentlige institutioner mv. Frihed er ikke værd at have, hvis ikke det også omfatter friheden til at begå fejl.

Af folketingskandidat (V), Marie Bjerre. Bragt d. 7. marts 2019 i Nordjyske Stiftstidende.