PENSIONSUDSPIL: Socialdemokratiets udspil til en differentieret pensionsalder vil ramme Nordjylland økonomisk hårdt og trække Danmark endnu mere økonomisk skævt. Det skyldes to grunde: 1. Fordi Socialdemokratiet vil finansiere den tidligere tilbagetrækning med en ekstra skat på den finansielle sektor og 2, Fordi vi har en relativ større andel af ældre i landkommuner.

En ekstra skat på finanssektoren vil gøre det dyrere at låne penge for forbrugere og virksomheder. ifølge Finansministeriets beregninger kan det alene for fødevare-og landbrugserhvervet føre til omkostninger på ikke mindre end 200 mio. kr. årligt. Det vil kunne tvinge en branche knæ, som i forvejen bevæger sig på en knivsæg på grund af stor gæld og brexit.

For Nordjylland er erhvervslivet og især landbruget en vigtig kilde til vores udvikling og økonomiske vækst. Derfor vil konsekvenserne af en ekstra skat på finanssektoren særligt kunne mærkes. Det er vi nødt til at tage alvorligt for ikke at skabe et Danmark i endnu mere ubalance, end det er i dag. Desuden vil en tidligere tilbagetrækning også ramme landkommuner hårdere på grund af demografien. Over de næste år vil vi opleve en større og større andel af ældre. Tallene viser, at næsten alle kommune vil opleve denne udvikling, men især i landkommunerne vil tallet stige mere end i de større byer.

Det er dejligt, at de ældre har set, at det er godt at bosætte sig andre steder end i de store byer, men med en tidligere tilbagetrækning betyder det, at faldet i arbejdsstyrken særligt kommer til at ramme landkommunerne. Det vil gå ud over den økonomiske vækst i hele Nordjylland.

Det er vigtigt med et Danmark i bedre balance. Socialdemokratiets pensionsudspil skaber det modsatte. Det vil koste vækst og job her i Nordjylland, og det skal vi ikke acceptere.

» Det er vigtigt med et Danmark i bedre balance.

Af folketingskandidat (V), Marie Bjerre. Bragt d. 18. marts 2019 i Nordjyske Stiftstidende.