Danmark som grønt foregangsland

Klimakrisen kalder på handling. Vi skal ikke være den første generation, som efterlader verden ringere, end vi overtog den. Danmark har alle forudsætninger for at blive et grønt foregangsland med mere ansvarlig forbrug, produktion og genanvendelse.

Det kræver, at vi har respekt for verdens grønneste landbrug, og ser bedre vilkår for dansk erhvervsliv som en forudsætning for grøn omstilling, ikke en modsætning.

Velfærd med tid og nærvær

Velfærdssamfundet giver friheden sit indhold, men vores velfærdsmodel er truet, hænderne rækker ikke og sundhedsvæsnet er sandet til i bureaukrati og lange ventelister.

Det kalder på nytænkning og reformer, mere tillid og selvstyre og langt bedre samspil med civilsamfundet og det private.


tryghed om din families økonomi

Priserne stiger på alt fra benzin til dagligvarer. Det presser mange familier, som må tage hårde prioriteringer i hverdagen. Det er bestemt ikke blevet bedre af, at regeringen har hævet skatter og afgifter mere end 40 gange.

Der er brug for at få en sund økonomistyring tilbage på Christiansborg med respekt for, at pengene skal tjenes, før de bliver brugt.


en regering med respekt for grundloven og frihedsrettighederne

Under en Venstre-regering vil vi ikke koncentrere magten på få hænder og træffe beslutninger bag mørklagte gardiner. Loven skal overholdes af alle.

Derfor skal uvildige advokater vurdere det politiske ansvar i mink-skandalen, og der er brug for mere gennemsigtighed i de politiske beslutninger.