TRAFIKPLAN: Venstre vil have forbedringer på Hadsundvej, ligesom Venstre ønsker at binde Danmark ordentligt sammen med en ny og forbedret infrastruktur.

Hvis vi skal bevare sammenhængskraften i hele landet og sikre vækst og velstand, er det vigtigt med en endnu bedre infrastruktur, der gør det lettere at pendle, og som reducerer den tid, bilisterne skal holde i kø.

En af hjørnestenene i Venstres kommende udspil er en vejpulje på ca. 9,5 mia.

kr., som skal gå til vejprojekter, der kan give en moderne, effektiv og sammenhængende infrastruktur.

Desuden spiller vi ud med en trafiksikkerhedspulje på 1 mia. kr.

Et oplagt projekt for disse puljer er Hadsund Landevej.

Lokalt har det længe været en kendt sag, at landevejen er blevet mere trafikeret.

Det skyldes blandt andet, at landevejen bruges flittigt af pendlere sydfra, som vælger at køre så langt som muligt på rute 507 i stedet for E45, da også motorvejen ofte er ramt af kødannelse.

Desuden må åbningen af det nye Universitetshospital i Aalborg Øst også forventes at belaste rute 507 yderligere de kommende år.

Dertil kommer, at landevejen har meget tung trafik og tilmed er kuperet og generelt har dårlige oversigtsforhold.

Alt sammen er med til at skabe lange køer på belastede tidspunkter og beklageligvis med mange trafikuheld til følge. En udvidelse og trafiksikring er derfor meget tiltrængt.

Svar fra transportministeren på Venstres spørgsmål i Folketinget bekræfter, at landvejen er udfordret.

Hadsund Landevej er den landevej i Nordjylland med anden flest materiel-og personskadeulykker i perioden 2014-2018.

I alt er der registret 73 ulykker, og den registrerede uheldsfrekvens er for store dele af strækningens vedkommende enten høj eller mellem.

I Venstre har vi fokus på god og sikker infrastruktur, herunder især med hensyn til veje.

Derfor mener vi, at det er oplagt at gøre noget konkret for at forbedre Hadsund Landevej.

» Et oplagt projekt for disse puljer er Hadsund Landevej.

Af MF(V), Marie Bjerre, MF(V) Kristian Pihl Lorentzen. Bragt d. 9. maj 2021 i Nordjyske Stiftstidende.