NORDJYLLANDSVÆRKET: Endnu engang er regeringen nølende med at finde konkrete CO2-reduktioner for klimaet.

Det stod klart efter sidste fredag (4.2.), hvor vi i Folketingssalen behandlede Venstres beslutningsforslag om, at Nordjyllandsværkets kulbjerge skal udskiftes med grøn varme før tid.

Helt konkret foreslår Venstre at fremrykke den allerede vedtagne plan for udfasning af kul på Nordjyllandsværket fra 2028 til 2025.

Det er klimanøl, når den socialdemokratiske regering ikke vil stemme for forslaget.

Vi ved, at hver eneste CO2 udledning til atmosfæren påvirker temperaturstigningen lineært.

Det, vi udleder i dag, påvirker den verden, vi giver videre til vores børn.

Det er også derfor, Venstre stemte for et 2025-klimadelmålet.

Vi tror ikke på en hockeystavsmodel, hvor vi først skal finde CO2-reduktionerne senere, og at det det dermed er lige meget, hvad vi udleder indtil da.

Desværre har socialdemokratiet mere travlt med at tale om flotte mål, ambitioner og fremlægge planer for en plan for noget, der skal ske ude i fremtiden.

Regeringen har ikke fremlagt ét eneste konkret initiativ til nå 2025-klimadelmålet.

Det er ikke bare klimanøl.

Det er useriøst.

Når vi i Venstre stemte for 2025-klimadelmålet, er det fordi, vi er villige til at prioritere det og pege på konkrete initiativer.

Tidligere udfasning af kul på Nordjyllandsværket er det initiativ, hvor vi kan få flest CO2-reduktioner for pengene inden 2025.

Vi har da også bemærket, at Klimarådet har peget på forslaget i deres kommentering af Klimaprogrammet i efteråret.

Samme toner lyder fra Dansk Fjernvarme, og Danmarks grønne tænketank Concito ser også tidligere udfasning af kullet som et godt virkemiddel til at nedbringe CO2-udledningerne.

Regeringen afviste forslaget med, at det er for dyrt og urimeligt at give penge til Nordjyllandsværket. Men de argumenter holder ikke. Det er nemlig både billigt og rimeligt.

Tidligere udfasning af kul er en lavthængende frugt for at nå nogle CO2-reduktioner.

Nordjyllandsværket siger selv, at hvis vi fremrykker udfasningen, kan vi samlet spare klimaet for 3,3 mio.

ton CO2, og det vil koste 400 mio. kr.

Ifølge Klima-, Energi-og forsyningsministeriet er det det billigste tiltag, vi kan gøre for at reducere CO2-udledningerne inden 2025.

Det vil heller ikke betyde tab af arbejdspladser eller betyde lækage, og det bliver ikke dyrere at være dansker.

Så hvis vi ikke laver det her tiltag, så er der bare nogle andre steder, vi skal finde reduktionerne, og det bliver meget dyrere.

Derudover er det helt rimeligt at støtte Nordjyllandsværkets omstilling.

Kraftvarmeværkerne er forskellige i landet. Nordjyllandsværket, der er det sidste værk til at udfase kul, har valgt ikke at omstille til biomasse med statsstøtte, som eksempelvis mange andre byer har gjort.

Nordjyllandsværket er det sidst etablere kulkraftværk i Danmark. Dermed også det nyeste og mest effektive.

Det gør alt andet lige, at levetiden og dermed afskrivningen også er længere.

Man vil ikke kun træffe den samme beslutning som eksempelvis Fynsværket, der stopper med at fyre med kul til sommer.

Endelig, hvis vi seriøst vil den grønne omstilling, må vi gå mere op i klimaet end jalousi og ligemageri.

Den socialdemokratiske tilgang om, at " man-da-ikke-vil-betale-til-nogen,-bare-fordi-andre-ikke-har-fået" er uholdbart, og det udstiller endnu engang, at regering er rød, før den er grøn.

Som nordjyde synes jeg heller ikke, at det er rimeligt, at det er nordjyderne, der skal betale for omstillingen.

Det er ikke rimeligt, at regningen for nationale klimamål bliver sendt videre til nordjyderne.

Når Folketinget vedtager fælles klimamål, må det også være et fælles ansvar at bidrage til at omstille der, hvor vi opnår de største klimagevinster.

For hvis ikke vi støtter en tidligere udfasning, så er der overhængende risiko for, at Nordjyllandsværket bliver pålagt CO2-afgifter med en grøn skattereform, og det må i så fald forventes at komme til at koste varmekunderne dyrt.

Endeligt er det værd at bemærke, at hvis vi ikke gør noget, bliver Danmark det 16. eller 17. land i Europa til at udfase kul i elproduktionen.

Det klinger hult, når vi vil være et foregangsland. I regeringens netop præsenterede udenrigsstrategi står der ellers: " Derfor erklærer Danmark krig mod kul og presser på for en grøn omstilling væk fra fossile brændstoffer". Hvis man mener det seriøst, må man da også gøre det herhjemme.

Endnu engang udstiller regeringen, at den går mere op i flotte ord end konkret handling.

» Som nordjyde synes jeg heller ikke, at det er rimeligt, at det er nordjyderne, der skal betale for omstillingen.

Af MF(V) og klimaordfører, Marie Bjerre, Bragt d. 9. februar 2022 i Nordjyske Stiftstidende Himmerland.