EKSAMEN: Nedlukningen af Danmark har virket. Heldigvis.

Som statsminister Mette Frederiksen annoncerede på et pressemøde (14.4.), betyder det, at samfundet så småt kan begynde at slå skodderne fra. Det glæder mig, men samtidig undrer jeg mig over regeringens prioriteringer, når det kommer til folkeskolen, og på hvilken baggrund beslutningerne er taget.

Hvorfor er det lige, at regeringen åbner op for klassetrinene 0.-5., mens den sløjfer afgangsprøverne for elever i 9. og 10.? Efter lærerlockouten i 2013 mente den tidligere SRSF-regering ellers, at eleverne, der havde mistet en måneds undervisning, sagtens kunne gå til eksamen.

Statens Serum Institut har også regnet ud, at det er sundhedsfagligt forsvarligt at lade 9.-klasserne vende tilbage.

Så hvorfor vil regeringen ikke? Ja, det er ikke godt at vide, og for mig at se er det en fuldkommen gal prioritering.

Vi svigter afgangseleverne.

En hel årgang vil nu komme ud af den danske folkeskole uden folkeskolens afgangsprøve. Ikke mindst frarøver vi en lang række elever muligheden for at brillere ved eksamen, hæve deres karaktergennemsnit og komme godt videre ud i uddannelsessystemet og fremtiden.

Rent sundhedsfagligt er det i øvrigt svært at begribe, hvordan det hele hænger sammen.

Hvor er det sundhedsfaglige argument for at stryge eksaminerne? Vi kender ikke svaret, for statsministeren har i hele processen omkring genåbning været yderst tilbageholdende med fakta og beregninger.

Hvilket får mig til at tænke på, om Mette F.' s skolebeslutning kunne hvile på andre og mere politiske hensyn.

Jeg kan i hvert fald konstatere, at Danmarks Lærerforening så afgangseksamenerne for 9. og 10. strøget. Ligesom meget tyder på, at Socialdemokratiet må have lyttet efter. Og her er der altså tale om den Danmarks Lærerforening, som Socialdemokratiet har haft et mildest talt anstrengt forhold til siden lærerlockouten i 2013, og hvis medlemmer repræsenterer en vælgergruppe, som Socialdemokratiet endog vældigt gerne vil have tilbage i folden - nemlig lærerne.

Samtidig kan jeg forstå, at formanden for Danske Skoleelever, Thea Enevoldsen, har givet udtryk for, at eleverne i 9. og 10. er villige til at strække sig endog meget langt for at gå til en eller anden form for eksamen, f. eks.

digitalt.

Her bør det i øvrigt bemærkes, at den digitale undervisning, der har stået på den seneste måneds tid, har fungeret over al forventning.

I hvert fald, hvis man lytter til Enevoldsen.

Set fra min stol virker det, som om regeringen sætter lærernes behov højere end elevernes. Også selv om skolen grundlæggende er til for eleverne og almendannelsen - ikke for lærerne.

Kort fortalt er Mette F.' s beslutning ikke politik for de danske skoleelever - Danmarks fremtid! - det er politik af værste skuffe!.

Af MF(V), Marie Bjerre. Bragt d. 28. april 2020 i Nordjyske Stiftstidende Himmerland.