FLYGTNINGE: Da Venstre 2015 indførte den lave integrationsydelse, var en af de primære grunde, at flere flygtninge og indvandrere skulle i arbejde. Nu viser et nyt studie fra Rockwool Fonden, at den lave ydelse har haft en positiv effekt på beskæftigelsen. Særligt andelen af mandlige indvandrere, der er kommet i job, er steget. Faktisk er andelen af mænd, der er i arbejde efter 10 måneder i Danmark, fordoblet. Overordnet set er det jo positivt, og vi bevæger os den rigtige vej.

De nye tal sætter en tyk streg under, hvorfor det var forkert, da den socialdemokratiske regering sammen med resten af venstrefløjen sidste efterår hævede ydelserne for arbejdsløse indvandrere. Det vil få færre til at tage et job og forsørge sig selv.

Ifølge det nye studie er der dog særligt én gruppe, der sakker bagud og fortsat ikke er en del af det arbejdende fællesskab, nemlig kvindelige indvandrere. Selvom integrationsydelsen var en succes, så mangler vi at se en tydelig fremgang i forhold til indvandrerkvinders tilknytning til arbejdsmarkedet. Èn af forklaringerne er, at der i mange indvandrermiljøer hersker udpræget social kontrol, hvor det er kvindernes fædre, brødre eller ægtefæller, der bestemmer, om de må tage et arbejde. Dette er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt.

Derfor foreslår Venstre to ting for at få flere med indvandrerbaggrund ind på arbejdsmarkedet: For det første skal vi sætte ydelserne ned på det gamle niveau. De nye tal fra Rockwool Fonden viser tydeligt, at det vil give en effekt, særligt i forhold til mændene. For det andet skal vi sætte hårdt ind mod social kontrol, bl. a. ved at sikre, at social kontrol fremadrettet kriminaliseres i straffeloven.

Disse tiltag burde give sig selv. Desværre står regeringen fast på sin lempelige udlændingepolitik med højere offentlige ydelser til indvandre.

Det er en skam, for vi har brug for, at flere indvandrere og flygtninge bidrager til fællesskabet.

» Vi har brug for, at flere indvandrere og flygtninge bidrager til fællesskabet.

Af MF(V), Marie Bjerre. Bragt d. 17. Maj 2020 i Nordjyske Stiftstidende Himmerland.