#Mærkesag 4

Selvom vi har tilført ekstra midler til sundhedsområdet, er vores sundhedsvæsen under stort pres. Vi lever længere og flere får kroniske sygdomme. Vores læger, sygeplejerske og sundhedspersonale har generelt alt for travlt. Vi oplever lægemangel og overbelægning. Hverdagen er for presset og samspillet mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger er for dårlig. Det kan hverken vores sundhedsvæsen eller patienter være tjent med.

Derfor kæmper jeg for:

  • Uddannelse af flere læger og sygeplejersker i Nordjylland.
  • Bedre sammenspil med nye sundhedsfællesskaber.
  • Styrkelse af nære sundhedstilbud, herunder bevarelse af Farø og Thisted sygehuse.