Vi synes, alt er gået i stå, og at der er dømt nøl på rigtig mange ting i øjeblikket. Jeg ved ikke, hvad regeringen laver«. Sådan tordnede Ida Auken mod den socialdemokratiske regerings klimaindsats, dengang hun stadig var medlem af Det Radikale Venstre.

Nu har Ida Auken så endnu engang skiftet parti og denne gang til Socialdemokratiet, og nu forsvarer hun selvsamme politik og påstår tilmed, at den er meget ambitiøs og går forrest i den grønne omstilling. Det er utroværdigt. Komiske Ali kunne ikke have gjort det bedre.

Og Ida Aukens troværdighed bliver bestemt ikke bedre af, at hun i Berlingske helt umotiveret har skrevet et indlæg med falske påstande om Venstre. I indlægget påstår hun, at vores valg af Thomas Danielsen som gruppeformand er lig med, at den grønne dagsorden er lagt på hylden. Det er en ualmindelig grov og udokumenteret påstand. Og den er hamrende forkert.

Jeg kan ikke lade være med at tænke, at Ida Aukens fordomme om folk fra Jylland spiller ind. Det er godt nok trist. Både Thomas og jeg er stolte jyder, men vi brænder i den grad for at skabe en grønnere planet og et langt mere bæredygtigt samfund til vores børn og fremtidige generationer i Danmark.

Jeg vil gerne huske Ida Auken på, at da Thomas Danielsen var klimaordfører for Venstre, var han med til at lave en historisk ambitiøs og grøn energiaftale med samtlige partier i Folketinget, som blandt andet indeholdt tre vindmølleparker og 4,2 milliarder kroner til mere vedvarende energi.

Thomas Danielsen var også klimaordfører for Venstre, da vi indgik aftalen om en ny klimalov, der slog fast, at målet er en 70 procents reduktion af drivhusgasserne i 2030. Det er fakta. Det er sandheden. Jeg håber Ida Auken vil skrue ned for de substansløse beskyldninger om Venstre.

Til gengæld burde Ida Auken skrue op for sin førhen så stærke indignation over for den socialdemokratiske regerings fodslæbende klimapolitik. For det er på tide, at regeringen viser, at den reelt vil prioritere den grønne omstilling. Det vil vi i Venstre. Vi har konkret foreslået at sænke dimittendsatsen.

Det vil frigive 1,7 milliarder kroner hvert år, som kan bruges på et permanent grønt råderum til nye offensive klimainitiativer. Det er helt afgørende, at vi investerer i den grønne omstilling, så vi kan fastholde og skabe nye arbejdspladser i hele landet.

Desværre har Mette Frederiksen, Ida Auken og Socialdemokratiet endnu engang bevist, at de er røde, før de er grønne.

Sammen med SF, Dansk Folkeparti, De Radikale og Kristendemokraterne har de nu lavet en politisk aftale, hvor pengene fra en lavere dimittendsats ikke skal gå til klimaet, men i stedet skal bruges på blandt andet at hæve dagpengene til arbejdsløse og højere fradrag på fagforeningskontingenter. Det er en skæv prioritering i en tid, hvor vi både står over for en kæmpe klimakrise og arbejdskraftskrise.

Jeg håber virkelig, Ida Auken reelt vil kæmpe for klimaet og ikke bare tale om det.

Det er let at sige de populære ting, men tyndt, når man så ikke leverer på området. I Venstre arbejder vi seriøst videre med at rykke den grønne omstilling fremad og gøre Danmark til et foregangsland, som skaber vækst og bæredygtige arbejdspladser.

Det er en topprioritet for os.

Af MF(V) og klimaordfører, Marie Bjerre. Bragt d. 1. februar 2022 i Berlingske.