UDBYGNING: Hadsund Landevej Rute 507 har stort behov for udvidelse og trafiksikring. Derfor mener vi, at de sparrede midler fra Mariageromfartsvejen skal anvendes til en udbygning af Hadsund Landevej Rute 507. I regeringens nye aftale om infrastruktur er de afsatte midler til Mariageromfartsvejen reduceret fra 380 mio. til 80 mio. kroner.

Med de sparede millioner er det høj aktuelt at øremærke pengene til udbygning og trafiksikring af Rute 507. Derved bliver pengene også i vores landsdel og kan komme væksten og udviklingen til gode her, som de oprindeligt var tiltænkt.

Ved selvsyn kan man konstatere, at der er blevet meget mere trafik på Hadsund Landevej de seneste år, specielt i myldretiden. Det skyldes blandt andet, at landevejen flittigt bruges af pendlere sydfra, som vælger at køre så langt som muligt på rute 507 i stedet for E45, da også motorvejen ofte er ramt af lang kødannelse særligt mellem Støvring og Aalborg.

Derudover har landevejen meget tung trafik i form af store landbrugskøretøjer og lastbiler, vejen er kuperet, og der er generelt dårlige oversigtsforhold. Alt sammen er det med til at skabe lange kødannelser på belastede tidspunkter.

En udvidelse og trafiksikring er derfor meget tiltrængt.

Helt konkret foreslår vi, at vejen udbygges til en 2+ 1 vej på store dele af strækningen mellem Hadsund og Aalborg måske endda helt til Randers.

Med åbningen af det nye Universitetshospital i Aalborg Øst må belastningen på rute 507 desuden forventes at blive endnu værre de kommende år. Aalborg Øst er center for mange tusinde arbejdspladser, og om få år vil der med det kommende Universitetshospital flytte yderligere tusinde nye arbejdspladser til. Der må også forventes en stærkt øget trafikintensitet fra patienter, besøgende, ind-og udtransporter mv. Derfor skal vi lægge pres på, at en udbygning sættes i gang hurtigst muligt. Hertil er Mariager-millionerne oplagt.

Af folketingskandidat (V), Marie Bjerre. Bragt d. 1. maj 2019 i Nordjyske Stiftstidende.