ERHVERVSFREMME: I Nordjylland har vi et godt decentralt system med erhvervsfremme med aktive lokale erhvervsfremmekontorer i kommunerne.

Regeringen og KL er nået til enighed om en forenkling af systemet for støtte til erhvervslivet. Med forenklingen skal regionerne ikke længere være indgang for erhvervsfremme.

Det er fornuftigt. Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme havde ellers modsat foreslået at centralisere erhvervsfremme i fem regionale erhvervshuse. Det ville have betydet, at de lokale erhvervskontorer i kommunerne ville være blevet fjernet. En katastrofe for det lokale erhvervsliv i Nordjylland.

Som lokal advokat benytter jeg mig ofte af Erhverv Væksthimmerland. Det giver et godt netværk, hvilket vi erhvervsdrivende og også iværksættere har behov for.

Det er utopi at tro, at væksten decentralt i landet gavnes af at skabe regionale, centrale væksthuse. Erhvervsfremme kræver decentral indsats. Den indsats skal vi bevare.

Af folketingskandidat (V), Marie Bjerre. Bragt d. 29. maj 2018 i Nordjyske Stiftstidende.