Socialdemokratiet vil tredoble arveafgiften.

Fra 5 til 15 procent. Regeringen har desværre malet et billede af, at tredoblingen kun vil ramme velpolstrede familievirksomheder.

Det billede er helt forkert. Regeringens politik rammer nemlig de småog mellemstore virksomheder hårdest.

Dem, der ikke har lommerne fulde af kontanter - dem, der skal betale afgiften ved at trække penge ud af driften.

Konsekvensen kan være, at flere familier må lukke forretningen - eller sælge den. Simpelthen fordi det bliver for dyrt at lade sin virksomhed gå videre til næste generation.

FAMILIEEJEDE VIRKSOMHEDER UDGØR en central del af vores økonomi. Statistikken viser, at omkring 850.000 personer er ansat i familieejede virksomheder landet over. I de kommende år står hele 23.000 familieejede firmaer over for et generationsskifte, og med 300.000 ansatte står virksomhederne for en stor del af den samlede beskæftigelse.

Det er nok også en af grundene til, at Dansk Industri, Dansk Metal og 3F gik sammen i et umage parløb og sendte et brev til regeringen med et ønske om at forholde sig til de negative konsekvenser ved at tredoble arveafgiften.

Én af pointerne var, at det i høj grad er de små og mellemstore virksomheder, hvoraf mange er familieejede, der skal investere i digitale løsninger og den grønne omstilling. Med de klimaudfordringer, vi står over for, synes vi, det er meget problematisk, at flere af de disse virksomheder enten dropper de grønne investeringer eller simpelthen risikerer at lukke.

REGERINGEN LØBER ALLIGEVEL risikoen, fordi den tror, familieejede virksomheder er pengetræer, der primært vokser i Whiskybæltet nord for København.

Og de skal beskattes hårdt. Tre gange så hårdt. Intet kunne dog være mere forkert. For det er trods alt de færreste familievirksomheder, der er hovedrige.

De fleste virksomheder minder i højere grad om tømrermester Jensens familiefirma: Tømrermester Jensen har opbygget et lille firma, der beskæftiger 10 tømrersvende, herunder hans søn, en kontoransat og et par lærlinge. Efter et langt og foretagsomt liv vil Jensen gerne på pension. Han så gerne, at virksomheden og arbejdspladserne bliver, hvor de er, og derfor vil han gerne overdrage den til sønnen Bjarne, der bor i området, og som har arbejdet med og for sin far hele sit voksne liv.

Med den forestående tredobling af arveafgiften, bliver det svært for Bjarne at overtage virksomheden. Han har nemlig ikke penge til at betale afgiften.

Til gengæld har han virksomheden.

Men den er jo ikke lavet af penge - virksomheden består ret beset af biler, lokaler og maskiner.

FOR AT BETALE afgiften bliver Bjarne nødt til at tage midler ud af driften. Men de midler, han trækker ud for at betale arveafgiften, skal også beskattes - med 42 procent. Han kan altså kun betale afgiften på 15 procent med penge, som han lige har betalt 42 procent i skat af.

I modsætning til venstrefløjens forestillinger, er det langt fra alle familievirksomheder, der har righoldige reserver, de kan trække på, hver gang staten banker på døren med nye og højere afgifter. Den nuance overses lidt i debatten af både af De Økonomiske Vismænd, men især af venstrefløjen. At arve en virksomhed er ikke det samme som at arve en fyldt bankbog.

Man arver ikke rede penge, når man arver en virksomhed. Man arver en grund, nogle lokaler, et par biler og maskiner. Så hvis man skal betale en arveafgift, der er tre gange så stor som normalt, og man ikke har penge på kistebunden, så bliver man altså ramt ekstra hårdt.

DET GÅR UD over samfundskontrakten.

Mellem erhvervslivet og samfundet.

Det er rigtigt, at vi alle bliver forargede, når den bliver brudt, som vi så det i for eksempel hvidvasksagen. Men modsat regeringen mener vi, at tilliden og samfundskontrakten med langt de fleste virksomheder, er intakt. De tager lærlinge, uddanner elever, tager sig af deres syge medarbejdere, betaler skat, investerer og involverer sig i lokalsamfundet.

Sådan er de fleste virksomheder - og sådan er især de små og mellemstore, der er forankret lokalt i hele Danmark og tager relativt flere lærlinge end nogle af de helt store. Derfor er det dybt underligt, at det lige præcis er de virksomheder, som regeringen og venstrefløjen går efter.

SNART STEMMER VI om tredoblingen af arveafgiften - vi stemmer selvfølgelig nej. Faktum er, at forslaget udgør en væsentlig del af finansieringen til venstre-fløjens finanslov. Som vi ser det, betaler de små og mellemstore virksomheder i forvejen rigtigt meget, og nu skal de betale endnu mere. Med den konsekvens at nogle af virksomhederne vil lukke, og andre kan ikke fortsætte i deres nuværende form. Det er ikke retfærdigt.

Som vi ser det, betaler de små og mellemstore virksomheder i forvejen rigtigt meget, og nu skal de betale endnu mere.

Af MF(V), Marie Bjerre, MF(V) Tommy Ahlers, Hans Skibby (DF), Mona Juul (K), Alex Vanopslagh (LA), Lars Boje Mathiesen (NB). Bragt d. 11. december 2019 i Avisen Danmark.