GANGBESVÆREDE: Det er ikke i orden, at noget så simpelt som en niveauforskel mellem perron og tog fortsat er et problem.

Det er det desværre på Brønderslev Station.

Her er det ikke nemt at være gangbesværet eller at have en barnevogn med.

Sagen er nemlig, at der på Brønderslev Station er en højdeforskel mellem toget og perronen på godt 35 cm. Hvilket betyder, at det nærmest er umuligt for personer med handicap, ældre med gangbesvær og unge med barnevogn at stige af og på toget.

Det er for dårligt, og som et velfærdssamfund, der bryster sig af at ville hjælpe dem, der har det svært, kan det simpelthen ikke passe, at den offentlige transport ikke er handicapog ældrevenlig. Manglerne på Brønderslev Station har endda ført til, at personer med handicap og ældre vælger toget fra, ligesom højdeforskellen har ført til flere ulykker.

Hvad værre er, at vi ad flere omgange har orienteret regeringen om udfordringen, men alligevel har den intet foretaget sig. Det til trods for, at Brøndslev Kommune og Nordjyske Jernbaner har fundet en model, der kun koster 300.000 kr. Hvilket ikke lige frem kan siges at være dyrt.

Vi indrømmer, at trinbrættet på Brønderslev Station kan virke som et lille ben at koge politisk suppe på. Men pointen er, at udfordringen i Brønderslev ikke er enestående. Faktisk er der en række trinbrætstationer - både i Nordjylland og resten af Danmark - der har udfordringer med perronhøjden.

Og her vil den model, som Brøndslev Kommune og Nordjyske Jernbaner har fundet frem til, kunne være et eksempel til efterlevelse.

Løfter man blikket fra trinbrættet i Brøndslev og skuer ud over resten af Nordjylland, bliver det desuden klart, at infrastrukturen i det nordjyske igennem lang tid har været behandlet stedmoderligt.

Det vil vi gerne ændre.

Generelt ønsker Venstre, at Danmark skal bindes bedre sammen, hvilket er målet med vores seneste infrastrukturudspil.

Men forbedringer uanset størrelse begynder immervæk i det små, f. eks. i Brønderslev.

Af samme grund har vi stillet spørgsmål til transportminister, Benny Engelbrecht (S), i håbet om, at han vil tage skeen i den anden hånd og finde en løsning på problemet. Og problemet skal løses.

Offentlig transport skal nemlig være trygt og tilgængeligt for alle. Også for personer med handicap, forældre med barnevogn og ældre med gangbesvær.

Af MF(V), Marie BjerreBragt d. 28. maj 2021 i Nordjyske Stiftstidende Thy-Mors.