Marie Bjerre

Folketingskandidat for Himmerlandskredsen

Pas på dem, der passer på Danmark

2. juni 2019

Forsvarspolitik

Midt i de kriser, konflikter og udfordringer, som verden står i, er der brug for et stærkt internationalt samarbejde for Danmark og et stærkt dansk forsvar. Det kræver først og fremmest, at vi passer på dem, der passer på Danmark.

Danmark får gang på gang ros for vores formidable indsats i internationale konflikter og indsatsområder. Skal vi blive ved med det, kræver det sammenhæng mellem mål og midler samt ro og retning for vores forsvar. Vores forsvar har brug for, at vi tildeler dem de nødvendige ressourcer til ikke bare at løse de opgaver, vi beder dem om, men også så de kan være klar til de kommende opgaver. Med Venstre er forsvarsbudgetterne for første gang siden afslutningen på den kolde krig blevet øget. Det er også helt nødvendigt, specielt når vi ser på de opgaver, der løses, og det trusselsbillede, der tegner sig. Med forsvarsforliget i 2018 forventes vores forsvarsbudget i 2023 at udgøre 1,5 procent af BNP mod 1,3 procent i dag. Det skyldes dels, at vi tilfører flere penge (4,5 mia. kroner i 2023) og dels, at vi justerer på, hvad der regnes med, så vi får et tal, der reelt kan sammenlignes med de andre NATO-lande.

Danmark skal fortsætte med at være en troværdig alliancepartner, og vi skal fortsætte med at være aktivt engageret. Det europæiske og skandinaviske styrkeforhold overfor Rusland er alarmerende lavt. Med Nato har vi stadig en militær overlegenhed, der i en direkte konfrontation vil kunne bekæmpe Rusland, men med et USA der fokuserer indad, ustabilitet i Europa og generelle tendenser til større splittelse og brud med de bestående fællesskaber, har vi ikke råd til ikke at bidrage i et internationalt samarbejde.

Med forsvarsforliget fra 2018 sikrede Venstre en historisk langsigtet 5årig aftale, der ikke bare bryder med traditionen om 4årige forlig, de sidste dog kun 2årige, men også angiver retning for kommende forligsambitioner frem til 2035. En retning, der er afstemt internationalt. Det er glædeligt og helt nødvendigt for at give forsvaret og dets medarbejdere mulighed for at koncentrere sig om opgaverne.

Når der er skabt ro om forsvarets virksomhed, er det bydende nødvendigt, at vi også giver veteraner den hjælpende hånd, der er brug for. Her er det glædeligt, at så mange kommuner ser værdien i veteraner og med ansættelse af veterankoordinatorer tager aktivt del i at koordinere og fokusere de mange tilbud, der er. Det giver ro til, at der nationalt kan tages ansvar for veteraner med arbejdsskader. En koordineret indsats er helt nødvendig for at få udnyttet den store ressource, som vores veteraner er.

Sådan passer vi bedst på dem, der passer på Danmark.

Debatindlægget er bragt i Nordjyske Stiftstidende den 31. maj 2019.

Af Marie Bjerre, folketingskandidat for Venstre


Marie Bjerre
Folketingskandidat for Venstre, advokat, 32 år, bosat i Nordjylland.


Mobil: 24 27 25 26
Mail: [email protected]