Marie Bjerre

Folketingskandidat for Himmerlandskredsen

Mærkesager

22. oktober 2018

det handler om frihed

Min vision er et Danmark, hvor det kan betale sig at forfølge sine drømme.

Derfor kæmper jeg for:

 1. Mere frihed i vores uddannelsessystem.
 2. Værdighed tilbage i sundhedsvæsenet.
 3. Et stærkt nordjysk erhvervsliv.
 4. Styrket forsvar og stærke alliancer.
 5. Integration med krav og respekt.

Mere frihed i vores uddannelsessystem

I et samfund, der konstant er i forandring, er der behov for fleksible uddannelser og bedre mulighed for selv at præge sit uddannelsesforløb. Jeg er modstander af en standardiseret tilgang til vores uddannelsessystem. Der skal være mere frihed til selv at planlægge sit uddannelsesforløb og til at kombinere det med praktik-/arbejds- og udlandsophold.

Derfor kæmper jeg for:

 • Større frihed og fleksibilitet for studerende.
 • Afskaffelse af uddannelsesloftet.


Værdighed tilbage i sundhedsvæsenet

Selvom vi har tilført ekstra midler til sundhedsområdet, er vores sundhedsvæsen under stort pres. Vi lever længere og flere får kroniske sygdomme. Vores læger, sygeplejerske og sundhedspersonale har generelt alt for travlt. Vi oplever lægemangel og overbelægning. Det kan hverken vores sundhedsvæsen eller patienter være tjent med.

Jeg ønsker værdigheden tilbage i vores sundhedssystem, hvor patienten er i centrum.

Derfor kæmper jeg for:

 • Bedre lægedækning.
 • Uddannelse af flere læger i Nordjylland.
 • Stop for overbelægning på hospitalerne. 


Et stærkt nordjysk erhvervsliv

Som lokal advokat kender jeg til mange af erhvervslivets udfordringer i Nordjylland.

Vi skal sikre vækst og jobskabelse i Nordjylland, og det kræver bedre forhold for erhvervslivet, så det bliver billigere og nemmere at drive virksomhed.

Derfor kæmper jeg for:

 • En tredje limfjordsforbindelse over Egholm og en hærvejsmotorvej gennem Himmerland.
 • Udflytning af statslige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.
 • Ordentlige vilkår for vores landbrug.
 • Bedre muligheder for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.


Styrket forsvar og stærke alliancer

Vores fred og frihed afhænger af vores forsvar. Det internationale trusselbillede er betydelige forværret de seneste år.

Derfor kæmper jeg for:

 • Danmark skal bruge 2 procent af BNP på forsvar.
 • Aktiv deltagelse i internationale missioner.
 • Deltagelse i et fælleseuropæisk forsvarssamarbejde.


Integration med krav og respekt

Jeg er bekymret for, at vores integration ikke har fungeret bedre. En ordentlig integration kræver, at der er balance i vores udlændingepolitik. Vi skal have en stram og konsekvent udlændingepolitik, men det må ikke føre til symbolpolitik, der skader vores integration. Vi kan ikke integrere de mennesker, der gerne vil være her og har ret til at være her, ved at signalere, at der ikke er plads til dem.

Derfor kæmper jeg for:

 • Ordentlighed i udlængedebatten. Vi kan ikke integrere ved at dæmonisere eller ved symbollovgivning.
 • Flygtninge og indvandrere skal forsøge sig selv.
 • Et Danmark uden parallelsamfund. 


Bedre miljø

Det skal være nemt at genanvendePlastik skal ikke flyde i naturen eller havet, og det skal heller ikke ende på forbrændingsanlægget. Det skal genanvendes. Det tror jeg, de fleste danskere kan blive enige om, men…

LÆS MERE

Mere frihed i uddannelsessytemet

23. oktober 2018

LÆS MERE