Marie Bjerre

Nordjysk folketingsmedlem og klimaordfører for Venstre

Mærkesager

DET HANDLER OM FRIHED

Jeg brænder for at skabe et samfund med mere frihed. Min vision er et Danmark, hvor det kan betale sig at forfølge sine drømme, hvor virksomheder har gode vilkår for at drive forretning, hvor studerende frit kan vælge uddannelse, og hvor det er nemt og rart at bo og være familie. Jeg tror nemlig på, at det giver de bedste forudsætninger for udvikling, vækst og lykke.

Hør mere om min vision her, og læs mere om mine konkrete mærkesager nedenfor.


ET STÆRKT NORDJYSK ERHVERVSLIV

#MÆRKESAG 1

Stærke virksomheder er fundamentet for vores velfærd og vækst i Nordjylland. Derfor skal vores virksomheder have de bedst mulige rammebetingelser.

Som lokal advokat kender jeg til mange af erhvervslivets udfordringer i Nordjylland. Vi skal sikre vækst og jobskabelse i Nordjylland, og det kræver bedre forhold for erhvervslivet, så det bliver billigere og nemmere at drive virksomhed.

Derfor kæmper jeg for:

 • En tredje Limfjordsforbindelse over Egholm og en parallelmotorvej til Himmerland. 
 • Udflytning af statslige arbejdspladser og uddannelser.
 • Ligestilling af landbruget med det øvrige erhvervsliv.

Hør mere om min mærkesag her:


MERE FRIHED I UDDANNELSESSYSTEMET

#MÆRKESAG 2

I et samfund, der konstant er i forandring, er der behov for fleksible uddannelser og bedre mulighed for selv at præge sit uddannelsesforløb. Jeg er modstander af en standardiseret tilgang til vores uddannelsessystem. Der skal være mere frihed til selv at planlægge sit uddannelsesforløb og til at kombinere det med praktik-/arbejds- og udlandsophold.

Derfor kæmper jeg for:

 • Afskaffelse af uddannelsesloftet.
 • Mere frihed for studerende til at forme egen uddannelse.

Hør mere om min uddannelsespolitik her:


BEDRE MILJØ - DET SKAL VÆRE NEMT AT GENANVENDE

#MÆRKESAG 3

Vores miljø og klima har brug for, at vi bliver bedre til at genanvende. En forudsætning for bedre genanvendelse er, at det er nemt for os forbrugere.

Derfor kæmper jeg for:

 • Ensartet og gennemskuelig affaldssortering.
 • Bedre genanvendelse i hjemmet frem for i pantsystemet.
 • Emballage skal være genanvendeligt og nedbrydeligt.

Hør mere om min miljøpolitik her:

LÆS MERE OM KLIMA OG MILJØ HER


ET NÆRT OG GODT SUNDHEDSVÆSEN

#MÆRKESAG 4

Selvom vi har tilført ekstra midler til sundhedsområdet, er vores sundhedsvæsen under stort pres. Vi lever længere og flere får kroniske sygdomme. Vores læger, sygeplejersker og sundhedspersonale har generelt alt for travlt. Vi oplever lægemangel og overbelægning. Hverdagen er for presset og samspillet mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger er for dårlig. Det kan hverken vores sundhedsvæsen eller patienter være tjent med.

Derfor kæmper jeg for:

 • Uddannelse af flere læger og sygeplejersker i Nordjylland.
 • Bedre sammenspil med nye sundhedsfællesskaber.
 • Styrkelse af nære sundhedstilbud, herunder bevarelse af Farø og Thisted sygehuse.


STRAM UDLÆNDINGEPOLITIK OG EN GOD TONE

#MÆRKESAG 5

Vi skal have en stram og konsekvent udlændingepolitik, men det må ikke ødelægge en ordentlig tone i integrationsdebatten eller føre til symbollovgivning.

Jeg er bekymret for, at vores integration ikke har fungeret bedre. En ordentlig integration kræver, at der er balance i vores udlændingepolitik. Vi kan ikke integrere de mennesker, der gerne vil og har ret til at være her, ved at signalere, at der ikke er plads til dem.

Derfor kæmper jeg for:

 • Ordentlighed i udlændingedebatten.
 • Danmark skal kun være åbent for dem, der kan og vil.
 • Vi skal stille krav. Flygtninge og indvandrere skal forsørge sig selv.