Marie Bjerre

Folketingskandidat for Himmerlandskredsen

EU ikke en social union

4. juni 2019

Af Søren Gade, nyvalgt til Europa-Parlamentet for Venstre, og Marie Bjerre, folketingskandidat for Venstre

Vi er stor tilhænger af arbejdskraftens fri bevægelighed i Europa. Den er en hjørnesten i det indre marked, som understøtter hver femte danske arbejdsplads og giver en almindelig dansk lønmodtagerfamilie 65.000 kr. ekstra om året i lønningsposen.

Men EU skal ikke være en social union. I de senere år har EU-samarbejdet udviklet sig sådan, at EU-borgere efter kort tids ophold i Danmark kan få fuld adgang til danske velfærdsydelser. Det betyder, at antallet af EU-borgere, som modtager sociale ydelser i Danmark, igennem en kortere årrække er steget markant. Det mener vi ganske enkelt ikke er holdbart.

EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet har endda forsøgt at udvide EU-borgeres adgang til danske velfærdsydelser, sådan at EU-borgere kan få fuld adgang til danske dagpenge efter kun ganske kort tids beskæftigelse i Danmark. Det, mener vi, simpelthen ikke er rimeligt.EU skal ikke være en social union, hvor vi deler danske velfærdsydelser ud til højere og venstre. Derfor er og bliver det en bunden opgave for de danske politikere, som bliver valgt til Folketinget og netop er valgt til Europa-Parlamentet, at kæmpe for danske interesser i den sag.

Venstre har gennem flere år kæmpet for, at Danmark kan få lov til at indeksere børnepenge, som bliver sendt ud af Danmark til andre EU-lande. Fordi det simpelthen ikke er rimeligt, at vi skal sende generøse danske børnechecks til en række lande, hvor værdien af den svarer til langt mere.Venstre og regeringen har kæmpet den sag og sikret opbakning til det danske synspunkt fra en række lande.Der er ingen tvivl om, at fri bevægelighed er til gavn for Danmark. Men hvis vi skal sikre danskernes opbakning til EU, så skal det også være rimeligt. Derfor skal vi sikre danske interesser – det vil Venstre gøre.

Debatindlægget er bragt i Nordjyske Stiftstidende den 4. juni 2019.