Marie Bjerre

Folketingskandidat for Himmerlandskredsen

Bæredygtighed kræver ejerskab

22. oktober 2019

EJERSKAB: Vi overforbruger jordens ressourcer.

At vi kommer til at gøre det anderledes og indstille os på en bæredygtig levemåde, hvor vi ikke forbruger mere, end naturen og jordkloden, tillader, er sikkert.

Men hvordan og hvor hurtigt vi kommer derhen, kan vi politisk få indflydelse på de kommende år. Jeg er overbevist om, at vi hurtigst og bedst når målet, hvis borgere og erhvervslivet er de drivende kræfter.

Det kræver lokalt ejerskab til at tænke i bæredygtige løsninger, og det kræver mod fra politikere til at begrænse sig til at skabe de rigtige rammer og ikke forsøge at regulere eller straffe os til en kortvarigt, mere bæredygtig omstilling.

Efter mit valg til Folketinget i juni er jeg blevet Venstres bæredygtighedsordfører. Det er et nyt ordførerskab, som jeg i konstitueringen selv pressede på for at få.

I takt med, at de miljø-og klimamæssige konsekvenser af vores levevis er blevet stadigt mere alarmerende, er vores behov for en bæredygtig omstilling presserende.

Hvilken retning vi går for at nå denne bæredygtige omstilling, vil få afgørende økonomiske konsekvenser for vores land.

Det er skadeligt for vores land, vores vækst og fremgang og ikke mindst vores førerposition på mange områder, hvis vi forsøger at begrænse os til en bæredygtig omstilling. Vores virksomheder skal have mulighed for selv at komme med de fornuftige, bæredygtige løsninger.

Ligesom vi privat som forbrugere bliver nødt til selv at tage ejerskab for at leve mere bæredygtigt, forbruge mere fornuftigt og i højere grad genanvende.

Hvis den bæredygtige omstilling sker med øgede afgifter og skatter samt forbud og forbrugerregulering fra Christiansborg, risikerer vi, at borgere og virksomheder står af på den grønne omstilling, og at vi bliver et fattigere land, hvor det ikke kan betale sig at producere.

Reelle grønne forandringer kan kun skabes ved, at der tages ejerskab lokalt. Heldigvis er virksomheder og vi private borgere allerede godt i gang.

Jeg besluttede mig tidligt for, at hvis det lykkedes mig at blive valgt til Folketinget, ville jeg afsætte mine mandage, som er mødefri i Folketinget, til at hente inspiration fra Nordjylland.

På den måde håber jeg aldrig at miste forbindelsen til der, hvor de politiske beslutninger skal virke, og hvor jeg er valgt. Disse mandage er allerede endt med at blive til gode input i mit politiske arbejde.

Hver mandag har jeg besøgt virksomheder i det nordjyske.

Det har været en øjenåbner for mig, hvor meget den bæredygtige omstilling og selv FN's verdensmål fylder hos vores erhvervsvirksomheder og for deres strategiske planlægning.

Eksempelvis arbejder Rokkedal Kylling aktivt med verdensmålene for at blive mere bæredygtig på produktion for så vidt angår foder og opvarmning af stalde. Aage Vestergaard Larsen går aktivt ind i kampen for at omdanne mere af vores affaldsplastik til nyt råmateriale. Aalborg Havn har sat sig i spidsen for at ville udvikle et grønt testcenter for Nordjylland, og flere Aalborg-virksomheder, blandt andet Asetek og Blue World, som jeg også har besøgt på mine mandagsture, udvikler nye teknologier til en grønnere fremtid.

De mange besøg og gode initiativer hos vores virksomheder gør indtryk hos mig. Det er nemlig den helt rigtige retning for en bæredygtig omstilling, at vores virksomheder selv tager ejerskab. Det kommer vi længst med, og det er der god forretning og velstand i for Danmark. Den tendens skal spredes ud, ikke begrænses, hvis vi skal i mål.

Desværre ser det ikke ud til, at vi politisk er enige om, at ejerskabet for den grønne omstilling skal ligge hos erhvervslivet og os forbrugere.

Socialdemokratiet har som noget af det første ved regeringsmagten foreslået en fordobling af afgifterne på plastikposer og engangsservice samt forbud mod gratis plastikposer.

Sådanne tiltag, der ved ekstra skat, afgifter eller forbud forsøger at straffe os til at blive grønnere, risikerer slet ikke at have nogen effekt på den grønne omstilling. Det konkrete forslag risikerer at medføre øget forbrug af eksempelvis stofposer, og så er vi faktisk dårligere stillet end før. I stedet bør vi skabe de bæredygtige forandringer i samarbejde med borgerne og virksomhederne. For hvis vores grønne politik til syvende og sidst gør det dyrere og mere besværligt at være borger og virksomhed, forsvinder ejerskabet.

Hos de øvrige venstrefløjspartier er der desværre også tendens til at ville nå en grøn politik med begrænsninger. Danmark skal gå forrest, koste hvad det vil, synes mantraet at lyde. Da første lejlighed bød sig til at gå venstrefløjspartierne på klingen med deres grønne ambitioner, tog jeg den derfor.

Ved Folketingets åbningsdebat forleden tog jeg ordet i Folketingssalen og spurgte Alternativet, om det er vigtigere isoleret set at nå et dansk klimamål, eller at vi ikke skaber øget udledning af drivhusgasser på globalt plan? Som nyt folketingsmedlem var det stort for første gang at deltage i debatten i Folketingssalen, at rejse sig og op ved min plads og tage ordet. Jeg var nervøs, men jeg synes også, at mit spørgsmål var vigtigt. Hvis den grønne omstilling betyder, at virksomheder og dansk landbrug må lukke, vil klimaudfordringer jo blot blive eksporteret til udlandet, og så er vi lige vidt eller endnu værre, da vi trods alt i Danmark er forgangsland, når det kommer til at producere bæredygtigt.

Desværre fik jeg ikke noget klart svar, men det stod alligevel klart for mig, at 70 procent-klimamålsætningen for Danmark er afgørende for Alternativet, koste hvad det vil.

Når vi på mange områder er førende i grønne løsninger, skal vi udbygge dem, ikke lukke ned og eksportere problemerne til andre lande. Mine virksomhedsbesøg har vist mig, at vi allerede har mange teknologiske løsninger, der kan udbygge føringen. Virksomheder og borgere er godt i gang i gang, og skal vi helt i mål, skal det ejerskab fremmes.

Som politiker skal vi så til gengæld tage ejerskab for i endnu højere grad at facilitere rammerne. Det kan eksempelvis være øremærkning af mere forskning i grøn teknologi og at indgå i dialog med erhvervslivet om, hvordan vi fremmer FN's verdensmål som en dansk konkurrencefordel. For forbrugere skal affaldssortering gøres ensartet og mere gennemskuelig, så det bliver nemmere at finde ud af, om og hvordan affald skal sorteres korrekt. Mange af de gode initiativer ligger allerede i den tidligere regerings plasthandlingsplan.

Så det er bare med at komme i gang.

Med langsigtede og holdbare løsninger vil virksomheder og borgere i højere grad få mulighed for at planlægge og investere i grønne løsninger. Det giver ejerskab for bæredygtighed.

Med ejerskab er jeg overbevist om, at vi kommer hurtigere i mål og endda med velstand for Danmark og til stor gavn for vores fælles jordklode.

Indlægget er bragt i Nordjyske Stiftstidende sektion 3 (Frie Ord) den 21. oktober 2019.

Marie Bjerre

Folketingsmedlem for Venstre


Erhvervsskatteordfører

Bæredygtighedsordfører

Verdensmålsordfører


Mobil: 61 62 32 60
Mail: [email protected]